מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

בקשת סליחה | חברותא

מבקשים סליחה | נכון לכל רגע בימי השנה.

מיוחד לימי אלול. עשרת ימי תשובה. והכנה טובה ליום הכיפורים.

חברותא | לומדים על בקשת סליחה

Download (PDF, Unknown)

חברותא | סליחה שבלב

Download (PDF, Unknown)

סליחה | הפתקא שלי

Download (PDF, Unknown)