מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

ברכת הרב לילד ולציבור

זכות גדולה להתברך מפי חכם גדול שבדור. זכינו להתברך מפי קדשו של מרן הרב מרדכי אליהו זצוק”ל שהרבה לברך כל יהודי בכלל כל ישראל – וברכותיו פעלו לכל אחד ישועות רבות. שמחים לצרף כאן:

תמונת הרב מברך ילד. מעובדת מתמונת המקור לשיבוץ תמונה לכל ילד:

ברכת הרב לילדברכת הרב לציבור – וידיאו:

הרב שמואל אליהו שליט”א מברך את ילדי ישראל: