מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הילולא | כ”ד אלול: הרב החפץ חיים

הידעתם? הרב המפורסם בתוארו “החפץ חיים” הוא רבי ישראל מאיר הכהן.

יום ההילולא חל ביום כ”ד באלול. להכיר את דמותו והליכותיו של הרב – נפלא!

ולעסוק בטהרת הלשון שהרב כל כך הרבה לכתוב ולחזק בדור שלנו.

כותרות הילולא: “והיו עיניך רואות את מוריך” להורדה כאן

Download (PDF, Unknown)

דף מידע: החפץ חיים ומושגים בשמירת הלשון

Download (PDF, Unknown)

מעגלי שיח לחברותא על החפץ חיים וסיפור טוב על אישיותו

Download (PDF, Unknown)