מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

הרב והרבנית גורן | פעילות היכרות

דמות מופת בחמ”ד כבר קנתה לה מסורת של השנים האחרונות,

לחנך ולטפח בתלמידים ובתלמידים ערכים מדמותם של האישים הנבחרים.

השנה התשע”ז נבחרו הרב שלמה והרבנית צפיה גורן.

מצ”ב דפי פעילות להיכרות ראשונית עם הדמויות:

דף תעודת זהות – רמת גן / כתה א’, חנ”מ.

דף תעודת זהות – רמת ב – ג.

דף תעודת זהות – רמת גן / כתה א’, חנ”מ.

Download (DOC, Unknown)

דף תעודת זהות – רמת ב – ג.

Download (DOC, Unknown)