מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

חזון החמ”ד | תחרות הסיפור האישי

הזמנה להשתתף… בחזון החמ”ד!
בתחרות הסיפור האישי
התוכן: להתחבר אל אחת מ-5 מטרות מתוך “חזון החמ”ד”, ולכתוב סיפור אישי.
המשימה: כתיבת סיפור אישי המבטא את אחת ממטרות החזון, ש.. ‘שקרה לך, שעשית, שקיימת’.
כל המשתתפים יפורסמו לקראת שבוע החמ”ד, ובין המשתתפים יוגרלו פרסים.

הזמנה להשתתף | מסמך חזון החמ”ד

Download (DOC, Unknown)

מסמך חזון החמד

Download (PDF, 320KB)