מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

חידון “ואהבת” ה’תשע”ד צפו בהנאה

בהוקרת תודה רבה מאוד!!!
מצוות ואהבת לכולכם:
מנהלים ומנהלות
רבני בתי החינוך ורכזות חברתיות
 
הורים תלמידים ותלמידות
על כל המאמץ וההישגים הגדולים בלמידה וביצירה
כולכם עבורנו במקום הראשון לנכונות ורצון והשתדלות והישגים
גם לברכה והצלחה!!!!
ברכתנו לכולכם: תזכו תרוו נחת בעמלכם החינוכי וראו ברכה רבה.
עלו והצליחו ויהי ה’ עמכם.
אתמול בבוקר התקיימה תחרות ארצית על דמות המופת של חמ”ד – הרב חיים דוד הלוי

בתחרות השתתפות יותר משלושים בתי ספר שונים מכל הארץ שנבחנו על דמות והגותו של הרב במיוחד בנושא תפילה. כמו כן נערכה תחרות יצירה של יצירות שנשלחו מבתי הספר השונים וניתנו במתנה לנציגי משפחת הרב הלוי. החידון מהווה סיומה של שנה מלאה פעילות שוקקת וחיה.

בצוות השופטים השתתפו הרב חיים ענזי מפ”א לרבני בתיה”ס והרב אחיה אמיתי חתן הרב הלוי זצ”ל ורב היישוב שדה אליהו.
החידון ביוזמת “ואהבת” מפעל ההלכה לילדי ישראל לזכרו של מו”ר הרב מרדכי אליהו זצוק”ל 
את הכנס כיבד בנוכחותו הרב שמואל אליהו – להתרשמות ווידאו של ברכת הרב אליהו לבאי הכנס