מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

חידון ואהבת לשנהל התשע”ה – הזמנה להירשם

לכבוד

מנהלי בתי-החמ”ד
רכזי תושב”ע
רבני בתי-החמ”ד
רכזת חינוך חברתי

שלום רב לאוהבי תורתך,

ב”ה!! משנה לשנה ממשיכים ועולים מחיל אל חיל. והשנה:
החידון הארצי לבתי החמ”ד היסודיים בנושא השמיטה וארץ ישראל
הבטיחו את מקומכם. נא אשרו השתתפותכם בספח המצורף.

חידון “ואהבת” – הסיבה והמטרה:

1) לחיות את ההלכה – מחנך לערכים וקרוב לחיי היום יום של הילדים, כמסגרת חיים מנחה ומובילה.

2) לעגן את המידות והערכים כהליכות עולם – שלא יהיו המידות והערכים רק בתחום הנימוסים כהמלצה, אלא כזכות שהיא חובה.

3) להאהיב ולהעצים את החוויה שבלמידה – להעלאת והנפת רמת הידיעות וההישגים.

החומר: יישלח לנרשמים בהקדם!

קובץ הלכות מעשיות לתלמיד: חשיפה למצוות השמיטה בפרט, מצוות התלויות בארץ בכלל ומעלת ארץ ישראל.
קובץ סיפורי נפלאות – בדרכו של הרב שאול ישראלי זצ”ל.

השלב: {א} – הכיתתי {ב} המוסדי {ג} הארצי
המועד: עד ר”ח שבטיום רביעי א’ שבט (21.1.2015) עד ר”ח ניסןיום שישי כ”ט באדר (20.3.2015) חודש סיווןיום שלישי ח’ בסיוון (9.6.2014)
GDE Error: Requested URL is invalid

Download (DOC, 149KB)

GDE Error: Requested URL is invalid