מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

חידון ואהבת של החמ”ד | סיכום בתודה

הננו מוקירים תודה רבה

על השותפות במהלך כל השנה

להובלת התלמידים בחידון ואהבת הארצי לשנה”ל ה’תשע”ה

 בשלב הכיתתי – במאות רבות של כיתות שלמדו,

בשלב המוסדי – עם  170 בתי חמ”ד מצוינים

ובשלב הארצי – עם 124 נציגים במסלול: תלמידים | ידע

ועם כתות ותלמידים רבים במסלול: תלמידים | יוצרים

 על הובלת למידה משמעותית

על העצמה תורנית חינוכית וערכית

על ליווי ותמיכה ועידוד וברכה

על למידה ושינון בהתמדה

על שזכיתם להגדיל תורה ולהאדירה

במעמד עצום עם כ-1800 משתתפים לכבודה של תורה.

Download (DOC, Unknown)

מכתב מהרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט”א לבאי החידון ה’תשע”ה

Download (PDF, Unknown)

תודות.. נאסף מהמיילים שהתקבלו בברכה חמה. שלנו – שלכם הוא!

Download (DOCX, 17KB)