מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

חנוכה | איך זה קשור אלי?

חנוכה | איך זה קשור אלי? חוויית למידה בקבוצות

דפי למידה – פסקה לקריאה + שאלה לשיח ודיון.

נפגשים מחדש במליאה ומסכמים: איך זה קשור אלי?

בנושא חנוכה ובערכים טובים.

Download (DOC, Unknown)