מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

טהרת הלשון – לחדר מורים מתורתו של הרב חיים דוד הלוי זצ”ל

טהרת הלשון הוא הנושא המוביל בחודשיים הללו בתוכנית החברתית.

מצורף כאן מאמר לחדר מורים בנושא מתורתו של הרב חיים דוד הלוי זצ”ל
מוכן עבורכם… מומלץ לישיבת מורים / גם בלוח חדר מורים.

Download (DOC, Unknown)