מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

טהרת הלשון סט מוכן לפעילות חברותות לכל הכיתות

פעילות טהרת הלשון תוך חיזוק הפן החיובי שבדבר.
מצורפים בזה דפי עבודה לכל הכיתות ואפשר גם לפעילות בית ספרית שלימה.

מומלץ גם לתלות בכיתה האימרה “לשון הרע לא מדבר אלי” לחיזוק המודעות בקרב התלמידים והצוות באופן יומיומי…

לילדי הגן / כיתה א

Download (DOC, Unknown)

לכיתות ב/ג

Download (DOC, Unknown)

 לכיתות ד/ה/ו

Download (DOC, 217KB)

התפילה שלי לטהרת הלשון

Download (DOC, Unknown)

פאזל טהרת הלשון

Download (DOC, Unknown)

שלט לכיתה

Download (DOC, Unknown)