מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

לימוד בנושא תפילת הגשם

מדוע הגשמים תופסים מקום משמעותי כ”כ בתפילה?
קובץ לימוד כתתי לכיתות בוגרות וקובץ לכיתות צעירות.

Download (DOC, Unknown)

Download (DOC, Unknown)