מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

מבצע תהילים

לזכות שחרור 3 הנערים בריאים ושלמים לביתם.

יהי רצון נזכה לקראם כמזמורי הודאה לשחרורם של:

* אייל בן איריס.

* גלעד מיכאל בן בת גלים.

* יעקב נפתלי בן רחל דבורה.

קריאה משותפת של ספר תהילים להצלה מהירה שלהם בקישור הבא: 

http://tehilimyahad.com/mr.jsp?r=fv7w5HT2fc

כל מי לקישור הבא, יקבל באופן אוטומטי מזמור לקריאה,

ועם “אישור” הקריאה יצטרף לקריאה הכוללת – וכך יושלם ספר תהילים כולו בזמן קצר.

zl3x2q3q