מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

מי שברך לרפואה

מי שברך לרפואה. לעודד בכל כיתה הרגל טוב בכל בוקר

לאחר תפילת הבוקר לומר מזמור תהילים ומי-שברך לרפואה
כאשר הילדים משתתפים בהבאת שמות משפחה ועוד.

להורדה – מצורף כאן דף של מזמור תהילים ומי-שברך לרפואה

Download (PDF, 236KB)