מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

ואהבת לפרשת ויצא והחידה ומאמר..

עלון לפרשת ויצא והחידה ומאמר..

Download (DOC, Unknown)

Download (DOC, Unknown)

Download (DOC, Unknown)