מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

מערכי שיעור בנושא שמיטה וערכים

מערכי שיעור של החמ”ד
בתוכנית החברתית חינוך מתוך אמונה
בהלימה לשנת שמיטה

שמיטה בהלימה שליחות וענווה

שמיטה בהלימה עין טובה ולימוד זכות

שמיטה בהלימה לחסד ונתינה

שמיטה בהלימה לאהבת העם והמדינה

Download (PDF, Unknown)