מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

פורים | משלוח מלים טובות

נכון – שזה נכון! כמה טוב לקבל מלים כל-כך טובות.

לקבל – ולהעניק אותם לכולם. שיהיה טוב לכולם.

ימי שמחת פורים מאוד מזמינים להעניק מלים טובות

בואו ונכין את ואהבת בשמחה = משלוח מלים טובות

לרשותכם:

דף הנחייה + דף הכנה לשקית + דף ממתקים ומלים טובות

דף הנחייה

Download (DOC, 263KB)

דף הכנה לשקית

Download (DOC, Unknown)

דף ממתקים ומלים טובות

Download (DOC, Unknown)