מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

ראש השנה | מצווה לשמוע קול שופר

מצוות ראש השנה היא: לשמוע קול שופר

מהו סוד השופר? למה מצוות היום היא לשמוע את קולו?

דף לימוד לאבות ובנים. להורדה כאן

Download (PDF, Unknown)