שלב א – מידע חומר למידה ושאלות חזרה

החידון הארצי לבתי החמ”ד היסודיים לשנה”ל ה’תשע”ו

בנושא:

 

תוֹרַת חֶסֶד

א. שלב א’ מתחיל

השלב הכיתתי. כמה שיותר כיתות מליאות – לומדות!
זה השלב האידיאלי של כולנו. יותר ויותר לומדים.
לא מאוחר להצטרף…

ב. שימו לב לתכני החומר: 3 נושאים.

מהליכות סדר היום לתלמיד
מיישמים את חזון החמ”ד
לאורם של הרב יוסף והרבנית ברכה קאפח זצ”ל

הורדת החומר לשלב א’ –

 

 שלב א’ – שאלות לחזרה ושינון. הורידו כאן.

ג. להגדיל תורה!!!

בבקשה עדכנו כמה כיתות ומספר תלמידים לומדים. חובה למשתתפים בפעילות!

ד. לוח זמנים

השלב:{א} – הכיתתי{ב} המוסדי{ג} הארצי
המועד:עד ר”ח שבט
יום רביעי א’ שבט (21.1.2015)
עד ר”ח ניסן
יום שישי כ”ט באדר (20.3.2015)
חודש סיוון
יום שלישי ח’ בסיוון (9.6.2014)

בברכת הצלחה לכולנו…

hemed111