מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

שמיטת כספים | תודעה. והצעת חומרים

על הפרק: שמיטת כספים

מודעות + מקורות לחומרי פעילות

 

  • מודעות!

רגעים לפני… ששנת השמיטה ה’תשע”ה נשלמת – נעודד לעסוק בפרק החותם של שמיטת כספים.

זה הפרק החותם את המטרה והתכלית של שנת השמיטה, שבקצרה נסכם אותו בשני עקרונות כוללים ומנחים:

  1. מודעות אמונית: “לה’ הארץ ומלואה”.
  2. מודעות מוסרית: “והארץ נתן לבני אדם” אך ורק במובן של אחריות ליישב את העולם ולתקנו כרצון ה’.

כך צעדנו ב”סדנת” שנת השמיטה:

מביטול תחושת הבעלות על ידי שביתת העבודה והפקר היבול.

אל מעגלי אחריות: אישית – ביחס הקדושה ליבול השמיטה, נוספת – בשאריות היבול שעודם ראויים לבעלי חיים שבאחריותנו, כוללת – במצוות ביעור יבול השמיטה מתוך אחריות כוללת לבעלי חיים שבשדות, ועד אחריות מושלמת – במצוות שמיטת כספים כלפי כל אדם.

השמיטה – איננה חינוך לעצמה, אלא חינוך אל 6 השנים הבאות.

ושמיטת כספים: תכליתה לא רק בוויתור על החובות – אלא עוד יותר במצוות הנתינה.

היא מתקיימת בכל חוב של כספים, חפצים וכו’ ולא רק בכספים.

היא חלה גם בחובות של חבר, מכולת, בנק ועוד… כפי הנלמד בהלכה.

 

חוברת מידע להורדה כאן

Download (PDF, Unknown)

סרטון.. מבית יהדותון  צפו כאן