מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

תוכנית לימודים לשנת השמיטה

מצורפת תוכנית הלימודים וכתובות אתרי תושב”ע מרכזיים לחומרים מרוכזים
בהמשך נוכל לשלוח חומרים
ובע”ה נגבש רעיונות לפעילויות ללו”ז שנתי