מפעלים חינוכיים
מפעל ההלכה לילדי ישראל

ממשיכים את הדרך בסימן "לְהַנְחִיל אוֹהַבָי יֵשׁ"
לזכות מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל

תפילות במקום קרבנות

תפילות במקום קרבנות – נתקנו.

ויש תפילת שחרית = כנגד קרבן תמיד של שחר.

ויש תפילת מנחה = כנגד קרבן תמיד של בין הערביים.

ויש תפילת ערבית = כנגד השלמת הקרבת איברי קרבנות היום.

להלן דף מלווה ללמידה וצביעה:

Download (PDF, 573KB)